Arrangementer

Grødem Runners arrangerer følgende løp:

RANDABERGFJELLET OPP (18. juni 2022)


RANDABERGFJELLET RUNDT – barneløp (18 juni 2022)


PB MILÅ (24. september 2022)


Fellestreninger og andre interne klubbarrangement publiseres i Spond som er verktøyet vi bruker for å kommunisere med medlemmene.